ANTIBIOTIC

Amoxidem 10%

100 mg/g, premix pentru furaje medicamentate pentru suine, pasari(pui de găină, găini adulte)

Formula

AMOXIDEM 10%

-premix este o pulbere de culoare albă sau aproape alba ce conţine per 1 gram:
Substanta activa:
Amoxicilina trihidrat  100 mg

Excipient (amidon din porumb) qs.ad.  1 g

Specii țintă

Suine, pasari(pui de găină, găini adulte)

Indicații

Produsul este recomandat in tratamentul infectiilor primare sau secundare respiratorii, gastrointestinale, urogenitale, ale pielii, ale mucoaselor, produse de germeni sensibili la amoxicilina
La păsări(pui de gaina, gaini adulte) se utilizează în tratamentul pasteurelozei, colibacilozei, salmonelozei, spirochetozei, stafilocociilor, a dermatitelor şi altor afecţiuni produse de germeni sensibili la amoxicilină.
La suine se utilizeaza în tratamentul colibacilozei, salmonelozei, rujetului, bronho-pneumoniilor primare sau secundare, rinitei atrofice, dizenterie cu Brachispira spp, sindromului metrită-mamită-agalaxie la scroafe, infecţiilor urinare, omfaloflebitelor produse de germeni sensibili la amoxicilină.

Administrare

La păsări(pui de gaina, gaini adulte): se administrează pe cale orala, în doză de 80-120 mg Amoxidem 10%-premix/Kg greutate vie, de două ori/zi, timp de 5 zile consecutive.
La pui până la vârsta de 14 zile: se administrează 1900g Amoxidem 10%-premix/tona de furaj, timp de 5 zile consecutive.
La pui peste 14 zile şi gaini adulte: se administrează 1600g Amoxidem 10%-premix/tona de furaj, timp de 5 zile consecutive.
La suine: se administrează pe cale orala , în doză de 40-60 mg Amoxidem 20%-premix/kg greutate vie.
La suine până la vârsta de 70 zile: se administrează 1900g Amoxidem 10%-premix/tona de furaj, timp de 5-7 zile consecutive.
La suine peste vârsta de 70 zile şi adulţi: se administrează 1600g Amoxidem 10%-premix/tona de furaj, timp de 5-7 zile consecutive.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipient.

Reacții adverse

Rareori la unele animale pot apare reacţii de hipersensibilitate. În astfel de situaţii, se îndepărtează furajul medicamentat, iar animalele se tratează prin administrarea medicaţiei antialergice (antihistaminice, adrenalină, noradrenalină,glucocorticoizi).Daca observati reactii grave sau alte efecte care nu sunt mentionate in acest prospect, va rugam sa informati medicul veterinar.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor copiilor!
A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă.
După deschiderea ambalajului primar , produsul are valabilitate 28 zile.
Perioada de valabilitate dupa incorporare in furaj: 7 zile.
A nu se utiliza după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să consume numai furaj medicamentat.
Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia.

Timp de așteptare

Păsări(pui de gaina, gaini adulte)şi suine :
Carne şi organe: 28 zile
Nu este permisă utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consumul uman.

Atenționări speciale

Nu exista.
Precauţii speciale pentru utilizare
Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate. Trebuie luate in considerare politicile antimicrobiene nationale si regionale atunci cand se utilizeaza produsul.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la peniciline sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.
Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf.
În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat
Se poate administra la scroafele gestante şi în perioada de lactaţie.
Amoxicilina traversează placenta, dar studiile de laborator efectuate la animalele de reproducţie aflate în perioada de gestaţie nu au evidenţiat efecte adverse la fetus.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Cloramfenicolul, macrolidele, sulfonamidele si tetraciclinele pot inhiba efectul antibacterian al penicilinelor datorita actiunii bacteriostatice rapide. Penicilinele potenteaza efectul aminoglicozidelor.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)
Amoxidem 10%-premix este un produs bine tolerat şi la doze de 3-4 ori mai mari. Totuşi, în caz de supradozare exagerată pot să apară tulburări gastrointestinale manifestate prin diaree şi/sau vomă. Se îndepărtează imediat furajul medicamentat. Se supraveghează clinic animalele şi la nevoie se intervine cu tratament simptomatic şi pentru susţinerea funcţiilor vitale.

Incompatibilităţi
In absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat impreuna cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.
Animalele tratate vor fi mentinute in adaposturi pe toata durata tratamentului, iar dejectiile de la acestea se vor colecta si NU se vor folosi la fertilizarea solului.

Alte infomații

Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.

Trebuie luate in considerare recomandarile oficiale referitoare ia incorporarea premixurilor medicamentate in furajele finite.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul