ANTIPARAZITAR

Fenbadem 10%

100 mg/g , premix pentru furaj medicamentat pentru bovine, ovine si porcine

Formula

1 gram produs contine:

Substanta activa:
Fenbendazol  100 mg
Excipient (amidon din porumb) qs.ad. 1 g

Specii țintă

Bovine, ovine si porcine

Indicații

Produsul se recomanda in prevenirea(in efectivele in care diagnosticul a fost confirmat) si tratamentul afectiunilor produse de paraziti sensibili la actiunea substantei active, astfel:

1. Bovine şi ovine:
– nematode: Haemonchus spp, Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Marshallagia spp, Cooperia spp, Nematodirus spp, Bunostomum spp, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp, Strongyloudes spp,
– cestode: Taenia spp, Echinococcus spp.

2. Porcine :
– nematode: Trichinella spiralis, Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis, Stephanurus dentatus, Metastrongylus elongatus.
– cestode: Taenia spp, Echinococcus spp.
– Giardia spp.

Administrare

Produsul se administreaza pe cale orala, in furaj, astfel;

La bovine şi ovine:
În tratamentul nematodozelor se administrează în doză de 25 mg produs/kg greutate corporală, timp de 3 zile consecutive;
Pentru infestaţii mixte cu nematode şi cestode sau numai cu cestode, doza este de 50 mg produs / kg greutate corporală, timp de 3 zile consecutive.

La suine: în tratamentul trichinelozei doza este de 650 g produs /1000 kg furaj, timp de 14 zile consecutiv. Pentru infestaţii mixte cu nematode şi cestode, doza este de 650 g produs / 1000 kg furaj, timp de 3 zile consecutive.
În cazul tratamentului cestodozelor doza este de 800 g produs /1000 kg furaj, timp de 3 zile consecutive.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate la fenbendazol sau la excipientul produsului.

Reacții adverse

Nu se cunosc.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
A se păstra în ambalajul original, la temperatura sub 25°C, ferit de umiditate şi lumina solară directă.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile
Perioada de valabilitate dupa incorporarea in furaj: 7 zile .

A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Pe toata perioada tratamentului animalele trebuie sa consume numai furaj medicamentat.
Pentru a se asigura doza corectă, greutatea corporală a animalelor va fi stabilită cât mai exact

Timp de așteptare

Bovine, ovine, porcine:
Carne si organe: 28 zile
Lapte: 7 zile

Atenționări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă
Nu exista.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Trebuie evitate următoarele practici ce determină creşterea riscului dezvoltării rezistenţei şi pot determina în final ineficienţa tratamentului:
administrarea prea frecventă şi pe o perioadă îndelungată a antihelminticelor din aceeaşi clasă;
subdozarea, ca urmare a aprecierii eronate a greutăţii animalelor, administrarea eronată a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozat (dacă există).
Cazurile clinice, suspectate de rezistenţă la antihelminitice, trebuie investigate utilizând teste corespunzătoare (de ex. Testul de reducere a numărului de ouă din fecale). Acolo unde rezultatele testelor sugererează o rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va utiliza un antihelmintic aparţinând unei alte clase farmacologice şi care are un alt mecanism de acţiune.
Este recomandabil ca dehelmintizările să se iniţieze după efectuarea examenelor coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (fermă, regiune) referitoare la sensibilitatea helminţilor.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.
Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie.
În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)
Nu sunt cunoscute.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat
tratamentul cu fenbendazol se va evita în prima perioadă a gestaţiei. Produsul medicinal veterinar se poate utiliza la porcine şi în perioada de lactaţie.
Produsul se utilizează numai in conformitate cu evaluarea balantei beneficiu risc efectuată de medicul veterinar responsabil

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Nu se cunosc.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)
În caz de supradozare pot apare fenomene de intoleranţă, mai ales digestivă, manifestate prin vomă, diaree. Se îndepărtează furajul medicamentat şi se instituie tratamentul simptomatic.
Administrarea de doze mult mai mari decât cele recomandate şi pe o perioadă mai îndelungată poate determina apariţia efectelor hepatotoxice.

Incompatibilităţi
În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Pentru protectia mediului, produsul nu trebuie aruncat in ape reziduale sau in resturile menajere ci in locuri special amenajate. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deseu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.

Alte infomații

Prezentare:

  • Ambalaj primar:

Flacoane HDPE de culoare alba, opace de 100 ml, 500 ml, 1000 ml,

  • Ambalaj secundar:

Cutie din carton x 20 flacoane HDPE x 500 ml

Cutie din carton x 12 flacoane HDPEx1000 ml.

Este posibil sa nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul