ANTIBIOTIC PREMIX

Florfenidem 4%

40 mg/g, premix pentru furaj medicamentat pentru porci. Florfenicol

Formula

Fiecare gram de produs conţine:

Substanţa activă:
Florfenicol 40 mg

Specii țintă

Porci (la îngrăşat).

Indicații

Porci (la îngrăşat): pentru tratamentul şi metafilaxia bolii respiratorii porcine (în efectivele în care boala a fost confirmată) asociată cu Mycoplasma spp. Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophillus parasuis, Streptococcus suis, Salmonella choleraesuis, Bordetella bronchiseptica și alte bacterii sensibile la florfenicol.

Administrare

Produsul se administrează oral, prin încorporare în furaj, în doză de 10 mg florfenicol (echivalent cu 250 mg Florfenidem premix) per kg greutate corporală per zi, timp de 5 zile consecutiv.

Pentru a obţine dozajul corespunzător (în funcţie de doza de florfenicol/kg greutate corporală şi consumul mediu zilnic de furaj), rata de includere în furaj a premixului  poate fi crescută.

CALCULATOR

Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală a animalelor  trebuie determinata cât mai exact posibil, pentru a se evita subdozarea produsului. Dozele necesare trebuie determinate prin utilizarea unui echipament calibrat de măsurare a greutăţii.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se administrează la vierii de reproducţie.

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la florfenicol sau la excipientul produsului.

Reacții adverse

Reacţii adverse frecvente sunt inflamaţia perianală şi prolapsul rectal. Aceste efecte sunt tranzitorii şi dispar după întreruperea tratamentului.

Dacă observaţi orice reacţie  adversă chiar şi cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeţi că  medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

Acest produs nu necesită condiţii speciale de depozitare.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Perioada de valabilitate după încorporare în  furaj: 3 luni.

A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Acest produs trebuie încorporat de către producătorii de furaje sub supravegherea specialiştilor. Pentru încorporare trebuie utilizat un mixer calibrat. Se recomandă ca produsul medicinal veterinar să fie introdus în mixerul care conţine ingredientele furajere și amestecarea atentă a conţinutului, până la obţinerea unui furaj medicamentat omogen. Produsul medicinal veterinar poate fi încorporat în furajele granulate precondiţionate, în abur la o temperatură de până la 85oC.

Timp de așteptare

Carne şi organe : 20 zile.

Atenționări speciale

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe sensibilitatea bacteriilor izolate din teren.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.Trebuie luate in considerare politicile naţionale si regionale atunci cand se utilizează produsul. O utilizare neconformă a produsului cu instrucţiunile din RCP poate determina cresterea prevalentei bacteriilor rezistente la florfenicol si poate duce la scaderea eficientei tratamentului cu alte antibiotice din grupa amfenicolilor din cauza posibilităţii apariţiei rezistenţei încrucişate.

Acest premix trebuie utilizat pentru prepararea furajelor medicamentate solide şi nu trebuie utilizat ca atare. Cantitatea de premix din furaj nu trebuie să fie mai mică de 5 kg/tonă.

Perioada de tratament nu trebuie să depăşească 5 zile.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Poate apare hipersensibilitate cutanată.

Evitaţi contactul cu pielea.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la florfenicol sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

În timpul încorporării premixului în furaj şi al administrării furajului medicamentat la animale, pentru evitarea expunerii manevraţi cu atenţie acest produs, prin luarea tuturor precauţiilor recomandate.

Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului şi încorporarea acestuia în furaj, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf.

După utilizarea produsului sau a furajelor medicamentate, spălaţi cu atenţie mâinile cu apă şi săpun. În caz de expunere, spălaţi cu apă din abundenţă.

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului sau încorporării acestuia în furaj.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie

Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită la scroafe pe durata gestaţiei şi lactaţiei. Nu este recomandată utilizarea la scroafele gestante sau în lactaţie.

 

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu există date disponibile.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

În caz de supradozare pot apare scăderea consumului de hrană și apă, asociate cu scăderea greutăţii corporale, diaree, prolaps rectal și congestie perianală. Poate apare refuzul consumării hranei. Aceste semne sunt tranzitorii și dispar în 14 zile de la încetarea tratamentului.

Incompatibilităţi majore

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

Alte infomații

DIMENSIUNI DE AMBALAJE:

Ambalaj primar:

Pungă din PET/Al/LDPE ce conţine 100 g produs.

Pungă din polietilenă de joasa densitate ce conţine 500g, 1kg produs.

Sac din polietilenă de joasă densitate ce conține 5kg, 10 kg produs.

Ambalaj secundar:

Pungă din  PET/Al/LDPE x 1 pungă  din polietilenă de joasa densitate cu 500g produs.

Pungă din  PET/Al/LDPE x 1 pungă  din polietilenă de joasa densitate cu 1 kg produs.

Pungă din  PET/Al/LDPE x 1 sac  din polietilenă de joasa densitate cu 5 kg produs.

Pungă din PET/Al/LDPE x 1 sac  din polietilenă de joasa densitate cu 10 kg produs.

Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul