ANTIBIOTIC PREMIX

Lincodem 10%

100 mg/g, premix pentru furaje medicamentate pentru suine, pui de găină, găini adulte, Lincomicină clorhidrat

Formula

LINCODEM 10% premix este o pulbere de culoare albă sau aproape alba ce conţine per 1 gram:

Substanta activa :
Lincomicină clorhidrat 100 mg

Specii țintă

Suine, pui de gaina si gaini adulte

Indicații

În tratamentul infecţiilor produse de germeni Gram pozitivi aerobi şi anaerobi, în cazul animalelor sensibile la betalactamine (peniciline, cefalosporine) sau bacterii rezistente la antibioticele betalactamice.

În tratamentul gastroenteritelor  şi a altor infecţii produse de germeni sensibili la lincomicină

Administrare

La păsări se administreaza pe cale orala, doza generală este de 60 mg Lincodem 10% premix/kg greutate corporală, de 2 ori/zi timp de 3 – 5 zile consecutive.

La pui până la vârsta de 14 zile: se administrează pe cale orală, în doză de 900 g Lincodem 10%- premix/1000 kg furaj, timp de 3-5 zile consecutive.

La pui peste vârsta de 14 zile şi păsări adulte: se administrează pe cale orală, în doză de 800 g Lincodem 10%- premix/1000 kg furaj, timp de  3-5 zile consecutive.

La suine se administreaza pe cale orala, doza generală este de 36 – 44 mg Lincodem 10% premix kg greutate corporală. De 2 ori pe zi timp de 3 – 5 zile consecutive.

La suine până la vârsta de 70 zile: se administrează pe cale orala, în doză de 900 g Lincodem 10%- premix/1000 kg furaj, timp de 3-5 zile consecutive.

La suine  peste vârsta de 70 zile: se administrează pe cale orala , în doză de 800g Lincodem 10%- premix/1000 kg furaj, timp de 3-5 zile consecutive.

Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita sub-dozarea produsului.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la lincomicină.

Nu se utilizează la purcei datorită faptului că nu dispun de echipament enzimatic complet care să metabolizeze medicamentul.

Reacții adverse

Rareori la unele animale s-au înregistrat reacţii de hipersensibilizare şi diaree. La aproximativ 10% dintre animalele tratate cu lincomicină a apărut colitam pseudomembranoasă.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor!

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar : 28 zile

Perioada de valabilitate după încorporare în furaj: 7 zile.

A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să consume  numai furaj medicamentat. Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia.

Timp de așteptare

Suine  şi păsări (pui de gaina si gaini adulte):

Carne si organe: 28 zile.
Ouă: 7 zile.

Atenționări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Pe toată durata tratamentului să consume numai furaj medicamentat.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la lincomicină sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

În urma studiilor efectuate pe animalele de laborator nu s-au observat efecte teratogene, embriotoxice sau maternotoxice, produsul putându-se utiliza în siguranţă. 

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Lincodem 10%-premix nu se poate administra concomitent cu produse  care conţin caolin sau pectine deoarece i se blochează absorbţia.

Nu se poate asocia cu macrolide şi betalactamine.

Se poate asocia cu toate anticoccidienele ionofore.

Acţionează sinergic cu aminoglicozidele.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

Supradozarea poate produce tulburări gastrointestinale manifestate prin diaree şi/sau vomismente sau colită pseudomembranoasă, caz în care se îndepărtează imediat furajul sau apa medicamentată. Se supraveghează clinic animalele şi la nevoie se intervine cu tratament pentru susţinerea funcţiilor vitale.

Incompatibilităţi

Acţionează antagonic cu antibiotice din  grupa betalactaminelor (peniciline şi cefalosporine) şi macrolidelor (eritromicina, tilozina, tilmicozina).

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Alte infomații

Prezentare: Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu x  25kg, 50kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.

Trebuie luate in considerare recomandarile oficiale referitoare ia incorporarea premixurilor medicamentate in furajele finite.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul