ANTIBIOTIC PREMIX

Tiadem 10%

100 mg/g premix pentru furaj medicamentat pentru suine şi păsări (pui de carne, gaini de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

Formula

TIADEM 10%-premix este o pulbere de culoare alba pana la usor gălbuie ce conţine per 1 gram:

Substanta activa:

Tiamulin hidrogen fumarat…………………………….…..………. 100 mg
Excipient (amidon din porumb) qs.ad.……………..…….…………. 1 g

Specii țintă

Suine, păsări (pui de  carne,gaini  de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire).

Indicații

La suine si păsări (pui de carne, gaini  de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire)se indică în tratamentul infecţiilor primare sau secundare produse  de germeni sensibili la tiamulin hidrogen fumarat din genurile: Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Erysipelothrix, Corynebacterium, Listeria, Haemophillus, Brucella, Fusobacterium), anaerobi (Clostridium spp.) şi Pasteurella. Este de asemenea, foarte activ faţă Mycoplasma, Actinobacillus (Haemophillus), Campylobacter, Serpulina hyodisenteriae, Leptospira, Chlamydia, Rickettsia şi Borellia anserina.

Administrare

La păsări: se administrează pe cale orala , în doză de 64-80 mg TIADEM 10%-premix/kg greutate vie, o dată/zi, timp de 3-5 zile consecutiv.

La pui până la vârsta de 14 zile: se administrează în doză de  1000 g / 1000 kg furaj, timp de 3-5 zile.

La pui peste vârsta de 14 zile şi adulte: se administrează în doză de  800 g / 1000 kg furaj, timp de 3-5 zile.

La suine: se administrează per os, în doză  de 64-80mg TIADEM 10%-premix/kg greutate vie, o dată/zi, timp de 3-5 zile. În tratamentul pneumoniei enzootice se administrează pe cale orala  în doză de 90 mg/Kg greutate vie, o dată/zi, timp de 5 zile. În tratamentul dizenteriei cu Brahispira 100 mg/kg greutate vie, o dată/zi, timp de 5-7 zile consecutiv.

La suine  până la vârsta de 70 zile: se administrează în doză de 1000g /1000kg furaj, timp de 3-5 zile.

La suine peste vârsta de 70 zile şi adulţi: se administrează în doză de 800 g /1000 kg furaj, timp de 3-5 zile.

Pentru asigurarea unei dozari corecte trebuie determinata cu acuratete greutatea corporala a animalelor ori de cate ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la tiamulin.

Reacții adverse

Au fost înregistrate la porc, destul de rar, reacţii adverse manifestate în principal prin eritem. Daca observati reactii grave sau alte efecte care nu sunt mentionate in acest prospect, va rugam informati medicul veterinar.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor!

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă.

După deschiderea ambalajului primar, produsul se va utiliza  imediat.

Furajul medicamentat preparat cu TIADEM 10% – premix are o valabilitate de 3 luni de la data realizării amestecului.

A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să consume numai furajul medicamentat.

Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia.

Timp de așteptare

Porci si  pasări (pui de carne, gaini de reproducţie, găini ouă consum, tineret înlocuire)

Carne şi organe: 28 zile

Ouă: 7 zile

Atenționări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu exista.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Este recomandat ca tratamentele să se iniţieze după efectuarea antibiogramei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tiamulin trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat

În urma studiilor efectuate pe animalele de laborator nu s-au observat efecte teratogene, embriotoxice sau maternotoxice, produsul putându-se utiliza în siguranţă.

 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Prin asocierea cu anticoccidienelor ionofore (monensin, maduramicin, salinomicin şi narazin) se produce potenţarea toxicităţii acestora, putând rezulta o scădere marcantă a creşterii şi uneori moartea.

Pe toată durata tratamentului cu TIADEM 10% premix, animalelele nu vor fi hrănite cu furaje ce conţin coccidiostatice din grupa ionoforilor (monensin, narazin, maduramicin şi salinomicin) premix şi nici la mai puţin de 7 zile înainte sau după administrarea TIADEM 10% premix.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Prin asocierea cu anticoccidienelor ionofore (monensin, maduramicin, salinomicin şi narazin) se produce potenţarea toxicităţii acestora, putând rezulta o scădere marcantă a creşterii şi uneori moartea.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

Supradozarea poate produce hipersalivaţie, tulburări gastrointestinale manifestate prin diaree şi/sau vomă şi poate determina o uşoară stare de apatie. Se îndepărtează imediat furajul medicamentat. Se supraveghează clinic animalele şi la nevoie se intervine cu tratament pentru susţinerea funcţiilor vitale.

Incompatibilităţi

In absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat impreuna cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs medicinal  veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Alte infomații

Prezentare:

Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul