ANTIBIOTIC PREMIX

Tiadem 80

800 mg/g, pulbere hidrosolubilă pentru porcine şi găini (pui de carne, găini de reproducţie, găini ouătoare, tineret înlocuire). Tiamulin hidrogen fumarat.

Formula

Fiecare 1 g Tiadem 80 conţine:

Substanta activă:
Tiamulin hidrogen fumarat 800 mg

Specii țintă

Porcine, găini (pui de  carne, găini de reproducţie, găini ouătoare, tineret înlocuire).

Indicații

In tratamentul dizenteriei porcine cauzate de Brachispira (Serpulina) hyodisenteriae, spirochetozei colonului cauzate de Brachispira pilosicoli,  enteropatiei proliferative porcine cauzate de Lawsonia intracellularis, micoplasmozelor produse de M. hyopneumoniae şi M. hyosinoviae, precum şi a altor infecţii cauzate de bacterii Gram pozitive aerobe sau anaerobe sensibile la tiamulin.

La găini (pui de carne, găini de reproducţie, găini ouătoare, tineret înlocuire):

In tratamentul bolii respiratorii cronice (BRC), micoplasmozelor cauzate de M. gallisepticum şi M. synoviae precum şi a altor infecţii cauzate de bacterii Gram pozitive aerobe sau anaerobe (Clostridium spp.) sensibile la tiamulin.

Administrare

Produsul se administrează în apa de băut:

La porci: se administrează 12 mg Tiadem 80/kg greutate corporala (aproximativ 10 mg tiamulin hidrogen fumarat/kg greutate corporala), timp de 5 zile consecutive.

La găini (pui de carne, găini de reproducţie, găini ouătoare, tineret înlocuire): se administrază 25 mg Tiadem 80/kg greutate vie/corporala (aproximativ 20 mg tiamulin hidrogen fumarat/kg greutate corporala), administrat 5 zile consecutive.

În funcţie de evoluţia bolii, medicul veterinar poate decide prelungirea duratei tratamentului.

CALCULATOR

Consumul de apă este dependent de starea clinica a animalelor. De aceea, pentru a obţine doza corecta, concentraţia în apă va trebui ajustată.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la tiamulin sau la excipientul produsului.

Pe toată durata tratamentului cu Tiadem 80, animalelele nu vor fi hrănite cu furaje ce conţin coccidiostatice din grupa ionoforilor (monensin, narazin şi salinomicin) şi nici cu mai puţin de 7 zile înainte sau după administrarea Tiadem 80.

Reacții adverse

Au fost înregistrate la porci, destul de rar, reacţii adverse manifestate în principal prin eritem şi edem cutanat. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor!

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă.

Dupa prima deschidere a ambalajului primar produsul se va utiliza in 30 de zile.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa diluare in apa de baut conform indicaţiilor:  24 ore.

A nu se utiliza după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să bea numai apă medicamentată. La fiecare 24 ore se prepară apă medicamentată proaspătă.

Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita subdozarea produsului.

Timp de așteptare

Porci:

  • Carne şi organe: 9 zile

Găini (pui de carne, găini de reproducţie, găini ouătoare, tineret înlocuire):

  • Carne şi organe: 7 zile
  • Ouă: 8 zile

Atenționări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Datorita variabilitatii (de timp, geografice) in materie de susceptibilitate a bacteriilor in cazul utilizarii produsului, se recomanda recoltarea de probe bacteriologice si efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele  izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţinta.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din  RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la tiamulin și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorita potentialului de rezistenta incrucişată.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale si locale privind produsele antimicrobiene.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tiamulin trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf. Spălaţi mâinile după manipularea produsului. Spălaţi cu apă şi săpun zonele pielii care au intrat în contact cu produsul. Evitaţi contactul cu ochii. Dacă produsul intră accidental în contact cu ochii, spălaţi cu apă din abundenţă.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat

În urma studiilor efectuate pe animalele de laborator nu s-au observat efecte teratogene, embriotoxice sau maternotoxice, produsul se poate  utiliza în siguranţă.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Prin asocierea cu coccidiostaticele ionofore (monensin, maduramicin, salinomicin şi narazin) se produce potenţarea toxicităţii acestora, putând rezulta o scădere marcantă a creşterii, ataxie, paralizie şi uneori moartea. Furajele trebuie verificate înainte de administrarea produsului dacă conţin coccidiostatice ionofore. Dacă apar semnele unei astfel de interacţiuni, fie administrarea furajului contaminat este întreruptă fie administrarea apei ce conţine tiamulin. Furajul se îndepărtează şi va fi înlocuit cu furaj care nu conţine astfel de coccidiostatice.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

La porci, când este administrată apa medicamentată conţinând doze de Tiadem 80 de 5 ori mai mari decât doza recomandată (40 mg tiamulin/kg greutate coprorala), unele animale pot consuma mai puţină apă decât restul animalelor. Consumul de apă revine la normal în maximum 3 zile.

Prin administrarea dozei de 100 mg tiamulin/kg greutate corporala determină hiperpnee şi disconfort abdominal. La doza de 150 mg tiamulin/kg nu s-au observat efecte asupra SNC cu excepţia sedării. La doza de 55 mg tiamulin/kg gc administrată timp de 14 zile, determină hipersalivaţie tranzitorie şi simptome de iritaţie intestinală caracterizate prin tenesme şi diaree. La găini semnele clinice de intoxicaţie acută se manifestă prin: vocalize, hipersalivaţie, contracţii clonice şi decubit lateral sau dorsal. Doza letală DL50 pentru găini este 1290 mg/kg greutate vie.

Dacă apar semnele unei intoxicaţii acute se îndepărtează imediat apa medicamentată şi se înlocuieşte cu apă proaspătă nemedicamentată. Se supraveghează clinic animalele şi la nevoie se intervine cu tratament simptomatic.

Incompatibilităţi

Incompatibilitate farmacodinamică cu betalactamidele.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Alte infomații

Dimensiuni de ambalaj:

  • Pungi LDPE cu inserţie de aluminiu, termosudate x  10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g
  • Pungi  LDPE x 5 kg, x 10 kg
  • Saci LDPE x 25 kg

Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul