ANTIBIOTIC PREMIX

Tilmicodem 20%

200 mg/g premix medicamentat pentru porcine. Tilmicozină.

Formula

Fiecare g de produs conţine:

Substanta activă:
Tilmicozină (ca fosfat)  200 mg

Specii țintă

Porcine (porci la îngrășat și scroafe)

Indicații

Porcine (porci la îngrășat și scroafe): pentru tratamentul și metafilaxia (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) infecțiilor respiratorii cauzate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida  sensibile la tilmicozină.

Administrare

Consumul de furaje tratate medicamentos depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obţine o dozare corectă, concentraţia de tilmicozină trebuie ajustată corespunzător.

Produsul se administrează oral,  prin încorporare în furaj în  doză de 8-16 mg tilmicozină/kg greutate corporală/zi (40 – 80 mg Tilmicodem premix/kg greutate corporală/zi), timp de 15 zile consecutiv.

CALCULATOR

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la tilmicozină sau la oricare dintre excipienţi.

Caii şi alte animale din familia ecvine nu trebuie lăsate să aibă acces la furajele ce conţin tilmicozină. Caii hrăniţi cu furaje tratate cu tilmicozină pot prezenta semne de toxicitate însoţite de letargie, anorexie, scăderea consumului de alimente, scaune moi, colici, distensia abdomenului şi moartea animalelor.

Reacții adverse

În cazuri foarte rare, poate apărea scăderea consumului de furaje (inclusiv refuzul  hranei) la animalele care primesc furaje tratate medicamentos. Acest efect este tranzitoriu.Dacă observaţi orice reacţie  adversă chiar şi cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeţi că  medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs nu necesită condiții speciale pentru depozitare.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A nu se utiliza după data expirării marcate pe etichetă.
Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.
Perioada de valabilitate după încorporare în furaj: 3 luni.

Recomandări privind administrare corectă

Pentru a asigura o bună omogenizare a produsului, acesta trebuie mai întâi amestecat cu o cantitate mică de furaj (20-50 kg) înainte de a fi încorporat în furajul final.

Acest produs poate fi încorporat în furaj sub formă de granule, precondiţionat pe o durată minimă de timp la o temperatură de cel mult 75°C.

Timp de așteptare

Carne şi organe: 14  zile

Atenționări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe sensibilitatea bacteriilor izolate din teren.Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ţintă.Trebuie luate in considerare politicile naţionale si regionale atunci cand se utilizează produsul. O utilizare neconformă a produsului cu instrucţiunile din RCP poate determina cresterea prevalentei bacteriilor rezistente la tilmicozină si poate duce la scaderea eficientei tratamentului cu alte antibiotice din grupa macrolidelor din cauza posibilităţii apariţiei rezistenţei încrucişate.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tilmicozină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Tilmicozina poate produce iritaţie. De asemenea macrolidele cum este tilmicozina pot cauza hipersensibilizare (alergie) în urma injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea sau ochii. Hipersensibilitatea la tilmicozină poate genera reacţii încrucişate cu alte macrolide şi invers. Ocazional reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi severe şi prin urmare trebuie evitat contactul direct.

Pentru a evita expunerea în cursul preparării furajului medicamentat purtaţi salopete, ochelari de protecţie, mănuşi impermeabile. De asemenea purtaţi fie o semimască pentru protecţie respiratorie, consumabilă, conformă cu Standardul European EN140 prevăzută cu un filtru EN143.

Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul manipulării acestui produs.

Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.

În caz de ingerare accidentală spălaţi-vă imediat gura cu apă şi solicitaţi asistenţă medicală. În caz de contact accidental cu pielea spălaţi bine zona cu apă şi săpun.

În caz de contact accidental cu ochii spălaţi cu apă curată de la robinet din abundenţă.

Nu manipulaţi medicamentul dacă sunteţi alergic la ingredientele acestuia.

Dacă în urma expunerii dezvoltaţi simptome cum sunt iritaţiile pe piele trebuie să solicitaţi asistenţă medicală şi să arătaţi medicului prospectul sau eticheta produsului. Umflarea feţei, buzelor sau ochilor precum şi respiraţia dificilă reprezintă simptome mai severe şi necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie

Produsul poate fi utilizat la scroafe în perioada de gestație.

Siguranţa produsului nu a fost stabilită la vierii utilizaţi pentru reproducere.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

 Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

Nu au fost observate simptome de supradozare la porcii hrăniţi cu raţii care conţineau concentraţii de tilmicozină de până la 80 mg/kg greutate corporală (echivalentă cu 2000 ppm în alimentaţie sau o doză de 10 ori mai mare decât cea recomandată) timp de 15 zile.

Incompatibilităţi majore

În absenta studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare amedicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

Alte infomații

DIMENSIUNI DE AMBALAJE:

Ambalaj primar:

Pungă din PET/Al/LDPE ce conţine 100 g produs

Pungă din polietilenă de joasă densitate ce conţine 500g, 1kg produs.

Sac din polietilenă de joasă densitate ce conține 5kg, 10 kg produs.

 

Ambalaj secundar:

Pungă din  PET/Al/LDPE x 1 pungă  din polietilenă de joasă densitate cu 500g produs.

Pungă din  PET/Al/LDPE x 1 pungă  din polietilenă de joasă densitate cu 1 kg produs.

Pungă din  PET/Al/LDPE x 1 sac  din polietilenă de joasă densitate cu 5 kg produs.

Pungă din PET/Al/LDPE x 1 sac  din polietilenă de joasă densitate cu 10 kg produs.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul