ANTIBIOTIC PREMIX

Tilodem 10%

100 mg/g, premix pentru furaj medicamentat pentru suine şi găini(broileri, tineret de reproducţie, găini ouă pentru consum, tineret înlocuire).

Formula

1 gram produs conţine:

Substanţa activă

Tilozină tartrat 100 mg
Excipient  qs.ad 1 g

Specii țintă

Suine, găini(broileri, tineret de reproducţie, găini ouă pentru consum, tineret înlocuire).

Indicații

Tratamentul afectiunilor primare sau secundare, locale sau sistemice produse de germeni sensibili la actiunea substantei active: pneumonia enzootica a porcului, dizenteria cu Serpulina spp, enterite, bronhopneumonii, metrite, piodermite, infecţii urinare, mastite, artrite, omfaloflebite, salpingite, afectiuni  respiratorii cronice la suine si găini( broileri, tineret de reproducţie, găini ouă pentru consum, tineret înlocuire).

Administrare

Produsul se adminstreaza pe cale orala, in furaj, astfel:

La găini (broileri, tineret de reproducţie, găini ouă pentru consum, tineret înlocuire): doza generală este de 80 – 100 mg produs/kg greutate corporală/de 2 ori pe zi, timp 4 – 5 zile consecutive.

La puii de până la vârsta de 14 zile doza este de 1000 g produs / 1000kg furaj, timp de 4 – 5 zile consecutive

La puii de peste 14 zile şi găinile adulte, doza este de 800 g produs /100 kg furaj, timp de 4 – 5 zile consecutive

La suine, doza generală este de 100 mg produs/kg greutate corporală, de 2 ori pe zi, timp de 4 -7 zile consecutive

La purceii până la vârsta de 70 de zile doza este de 1000 g produs/1000 kg furaj, timp de 4 – 5 zile consecutive

La purceii peste vârsta de 70 de zile, doza este de 800 g produs la 1000 kg furaj, timp de 4 – 5 zile consecutive

CALCULATOR

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Contraindicații

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipient

Reacții adverse

Nu sunt.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25oC, ferit de umiditate şi lumina solară directă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

Perioada de valabilitate dup aincorporarea in furaj: 7 zile .

A nu se utiliza după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să consume  numai furaj medicamentat.

Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita sub-dozarea produsului.

Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia.

Timp de așteptare

Carne şi organe: 28 zile.
Ouă: 7 zile

Atenționări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informaţiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci când se utilizează produsul.

Utilizarea produsului in afara instructiunilor din  RCP poate duce la cresterea prevalentei rezistentei la substanta activa si poate determina  scaderea eficacitatii tratamentelor cu antimicrobiene din grupa macrolidelor  ca urmare a rezistentei incrucisate.

 Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tilozină sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preîntâmpina orice efecte nedorite, la manipularea produsului se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie pentru praf.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritaţii ale pielii, adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

 Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu au fost raportate la dozele recomandate.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat

Siguranta produsului nu a fost demonstrata pe perioada gestatiei si lactatiei.

Utilizarea produsului in perioada de gestatie si lactatie se  va face numai dupa evaluarea balantei beneficiu/risc de catre medicul veterinar.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu sunt date disponibile.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

Supradozarea poate produce tulburări gastrointestinale manifestate prin diaree şi/sau vomă. Se îndepărtează imediat furajul medicamentat. Se supraveghează clinic animalele şi la nevoie se intervine cu tratament pentru susţinerea funcţiilor vitale.

Incompatibilităţi

Nu se va  asocia cu antibiotice din grupa cloramfenicolilor (florfenicol, tiamfenicol)  sau a lincosamidelor (lincomicina, clindamicina).

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată perioada tratamentului, iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

Alte infomații

Prezentare:

Pungi PET cu inserţie de aluminiu, termosudate, ce conţin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg şi saci PET cu inserţie de aluminiu a 25kg, 50kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul