ANTIBIOTIC

Tilodem

200 mg/ml, soluţie orală pentru porci şi păsări (găini, curci). Tilozină tartrat

Formula

Fiecare 1 ml de produs conţine:

Substanţa activă
Tilozină tartrat 200 mg
Excipienţi
Alcool benzilic 0,04 ml

Specii țintă

Porci şi păsări (găini, curci)

Indicații

La porci produsul este indicat pentru tratamentul pneumoniei enzootice produsa de Mycoplasma hyopneumoniae, artritei produse de Mycoplasma hyosinoviae, infecţiilor bacteriene produse de Pasteurella multocida, Haemophilus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, sensibile la tilozină.

 La păsări (găini, curci) produsul este indicat pentru tratamentul micoplasmozei aviare produse de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, holerei aviare produsa de Pasteurella multocida, enteritei necrotice produsa de Clostridium spp., infecţiilor bacteriene produse de Staphylococcus spp., sensibile la tilozină

Administrare

La porci, produsul se administrează oral, în apa de băut în doză de 0,20 ml Tilodem/kg greutate corporala/zi (echivalent cu 40 mg tilozină tartrat/kg greutate corporala/zi), timp de 5 zile consecutive.

 La păsări (găini, curci), produsul se administrează oral, în apa de băut, în doză de 0,35 ml Tilodem/kg greutate corporala/zi (echivalent cu 70 mg tilozină tartrat/kg greutate corporala/zi), timp de 5 zile consecutive.

CALCULATOR

Ingestia de apă medicamentata este dependentă de condiţiile clinice ale animalelor. De aceea, pentru a   obţine dozarea corecta, concentraţia de medicament în apa de băut va trebui ajustată.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Descarcă prospect

Contraindicații

Nu se utilizeaza la animale cu hipersensibilitate cunoscută la tilozină  sau  la oricare dintre excipientii produsului.

Reacții adverse

Nu  s-au constatat la dozele recomandate.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor.

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25oC, ferit de lumina solară directă şi îngheţ.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor:  24 ore.

A nu se utiliza după data de expirare menţionată pe etichetă.

Recomandări privind administrare corectă

Pentru a asigura dozarea corespunzătoare, greutatea corporală a animalelor trebuie calculată cât mai exact, pentru a se evita subdozarea.

Timp de așteptare

Carne si organe

Porci:  7 zile.
Găini, curci: 5 zile.
Ouă: 4 zile.

Atenționări speciale

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să bea numai apa medicamentată. La fiecare 24 ore se prepară apă medicamentată proaspata.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie sa se faca pe baza testelor de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale.

Daca acest lucru nu este posibil, terapia va trebui sa aiba la baza informatii epidemiologice in ceea ce priveste susceptibilitatea la bacteriile tinta.

Trebuie luate in considerare politice antimicrobiene nationale si regionale atunci cand se utilizeaza produsul.

Utilizarea produsului in afara instructiunilor din RCP poate duce la cresterea prevalentei bacteriilor rezistente la tilozina si poate duce la scaderea eficientei tratamentului cu alte antibiotice macrolide din cauza posibilitatii aparitiei rezistentei incrucisate.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tilozină sau la excipientii produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preîntâmpina orice efecte nedorite, la manipularea produsului se recomandă purtarea mănuşilor, a ochelarilor de protecţie şi măştilor de protecţie.

Spălaţi mâinile după manipularea produsului.

In caz de ingestie, contact cu pielea accidentale solicitati imediat sfatul medicului si prezentati medicului prospectul sau eticheta produsului.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat

În urma studiilor efectuate pe animalele de laborator nu s-au observat efecte teratogene, embriotoxice sau maternotoxice ca urmare a administrării produsului.

 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se poate asocia cu antibiotice din grupa amfenicolilor (florfenicol, tiamfenicol)  sau a lincosamidelor (lincomicina).

Manifestă sinergism cu sulfamidele şi tetraciclinele (doxicilina).

 Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

La curci şi porci se înregistrează refuzul consumului apei medicamentate la doze de 3 respectiv de 5 ori mai mari decât dozele recomandate. In caz de supradozare, se îndepărtează imediat furajul lichid sau apa medicamentată şi se corectează dozele.

 Incompatibilităţi

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor , dupa caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului

Animalele tratate se vor menţine în adăposturi pe toată durata tratamentului iar dejecţiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului

Alte infomații

Dimensiuni de ambalaj:

  •      Flacoane din HDPE de 100 ml, 500 ml, 1000 ml,
  •      Bidoane din HDPE x 5 litri, 10 litri, 20 litri.

Este posibil să nu fie comercializate toate dimensiunile de ambalaje.

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul