BIOCID

Virox®

Dezinfectant pentru suprafete cu spectru larg de actiune, grupa 1 principala, tip produs 3 si 4

Este un produs profesional, sub forma de pulbere.Produs concentrat!

Domeniul de utilizare

Veterinar

Virox este destinat dezinfectiei suprafetelor, din zonele de crestere a animalelor, inclusiv a incubatoarelor.
Poate fi aplicat prin pulverizare, imersie, nebulizare si termonebulizare, in lipsa animalelor.
Se recomanda pentru dezinfectia halelor, pentru pereti, tavane si pardoseli precum si pentru custile animalelor, a conductelor de apa, benzi transportoare pentru hrana animalelor.
Dezinfectia silozurilor si a tancurilor de stocare a apei, inclusiv a traseelor de apa, dezinfectia aerului prin nebulizare si dezinfectia secudara a aerului si suprafetelor prin termonebulizare sunt deasemenea recomandate.

Industria alimentara si hrana pentru animale

Dezinfectia suprafetelor si echipamentelor din toate zonele industriei alimentare si bucatarii profesionale.
Dezinfectia rezervoarelor, tancurilor si traseelor de conducte.
Dezinfectia in depozite si spatiile conexe.
Dezinfectia aerului  si a suprafetelor prin nebulizare.

Proprietati speciale

Virox se bazeaza pe o combinație sinergică de monopersulfați, acizi organici și stabilizatori care actioneaza prin oxidare asupra membranelor celulare ale microorganismelor.

Datorita mecanismului de actiune – oxidare, microorganismele nu dezvolta rezistenta la Virox.

Este eficient în prezența materialului organic, îndepărtează biofilmul, este activ pe apă dură și nu este afectat de temperatură. Nu este coroziv pe materiale și suprafețe la dozele de utilizare propuse. Datorită prezentarii sub forma de pulbere, este ușor de transportat și depozitat.

Virox este 100% biodegradabil.

Solutia de lucru este stabila si activa, timp de 24 ore de la preparare.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare.

Activitate biocida

 Veterinar

Virox are spectru larg de actiune si eficacitate bactericida, levuricida, fungicida si virucida.

Ideal in dezinfectia in scop preventiv dar si in combatarea bolior celor mai des intalnire  prin distrugerea microorganismelor patogene la animale:

Eficacitate batericida:

La păsări (pui carne, gaini de reproducţie, tineret înlocuire, gaini oua consum), bacterii ce produc infecţii respiratorii sau digestive, primare sau secundare produse de: Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Staphylococus spp., Streptococus spp., Ornithobacterium rhinotracheale,  Corynebacterium pyogenes.

La suine, bacterii ce produc infecţii respiratorii sau digestive, primare sau secundare produse de: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus parasuis, Staphylococus spp., Streptococus suis, Corynebacterium pyogenes, Shigella spp., Klebsiella pneumoniae, Micoplasma spp

La peşti, bacterii ce produc infecţii respiratorii sau digestive, primare sau secundare produse de:  Aeromonas salmonicida,  Vibrio spp., Aeromonas punctata.

Eficacitate fungicida: Afectiuni cutanate produse de:  Tricophyton mentagrophytes, care afecteaza majoritatea speciilor, Candida albicans

Eficacitate virucida:

Pasari: Virusul Gripei Aviare, Virusul  Bolii de Newcastle, Virusul Bronsitei infectioase, Virusul Anemiei Infectioase, virusul SHS

Rate: Duck adenovirus

Curcan: Turkey herpes virus,

Pesti: Rhabdovirus carpio , Anemia infectiosa a  somonului

Bovine:  Infectious Bovine Rhinotraheitis,  Pseudorabies virus, Calf rotavirus, Virusul Febrei Aftoase

Suine: PPRS virus, Pesta Porcina Africana, Virusul Bolii veziculoase a porcului, virusul GET a porcului, Virusul B lui Aujesky.

Caini: Parainfluenza virus, THE virus, Canine adenovirus, Canine parvovirus,

Pisici: Panleukopenia Felina,

 

Activitate biocida (pe suprafete si echipamante)
Suprafete pre- curatare Suprafete murdare
Bactericid

EN 1656:2010

EN 1656:2010

EN 16437:2014

 

 

1%, 10⁰C, 30min

1%, 10⁰C, 5min

1,5%, 10⁰C, 60min- suprafete poroase

Levuricid

EN1657: 2016

EN 16438: 2014

 

 

1,5%, 10⁰C, 60min, suprafete neporoase

 

1% 10⁰C, 30 min

Fungicid

EN1657: 2016

8% 10⁰C, 30 min
Virucid

EN 14675: 2015

African swine fever, EN 14675: 2015

Infectios salmon anemia, EN 14675: 2015

Newcastle disease, EN 14675: 2015

Influenza A, H1N1, EN 14675: 2015

PRRSV Porcine Reproductive and Respiratory Sindrom Virus, EN 14675: 2015

Canine parvovirus, EN 14675:2015

 

1%, 30min, 10⁰C,

1%, 30min, 10⁰C

1%, 30min, 10⁰C

1%, 30min, 10⁰C

1%, 30min, 10⁰C

10%, 30min, 10⁰C

1%, 30min, 10⁰C

 

Industria alimentara

 Virox are activitate bactericida si levuricida, in conditii de curatenie si murdarie

 

Bactericid

EN 1276:2010

EN 13697: 2015

 

 

0,5%, 5min, 23,3⁰C

 

0.5%, 5min, 20⁰C,

Levuricid

EN 1650: 2008­+ A1:2013

EN 13697: 2015

 

 

10%, 15min, 22,6⁰C

 

5%, 15 min, 20⁰C

Mod de utilizare si dozaj

Virox poate fi aplicat pentru dezinfectia suprafetelor si a echipamentelor  prin: pulverizare, inmuiere, imersie si nebulizare.

Alegerea modului de utilizare se alege in functie de aplicatie.

Aplicarea prin pulverizare, se face in absenta animalelor, cantitatea necesara, 200-300ml/m²

Cantitatea de solutie recomandata in procesul de nebulizare, este de 1L/100m³

Veterinar:

Utilizare Dozaj
Dezinfectia preventiva a suprafetelor si echipamantelor, pulverizare  0,5%, 60min, 200-300ml/m²
Dezinfectia traseelor de apa, umplere si recirculare unde este posibil 1%, 30min
Dezinfectia partilor demontabile, prin imuiere 1%,  60 min
Dezinfectia pentru decontaminare 1,5%-  60min, 10%- 30min in PRRSV
Decontaminarea prin nebulizare 1% – 1L solutie/100m³,
Decontaminare prin termonebulizare 4%- 1L/100m³

Industria alimentara

Utilizare Dozaj, 20⁰
Dezinfectia suprafetelor si a echipamentelor prin , pulverizare  5%, 15min
Dezinfectia tancurilor de stocare, a traseelor de apa, umplere si recirculare unde este posibil 5%, 15min
Dezinfectia partilor demontabile, prin imuiere 5%, 15min
Decontaminarea prin nebulizare 1% – 1L solutie/100m³, 3h
Decontaminare prin termonebulizare a silozurilor si depozitelor 4%- 1L/100m³, 3h

Instructiuni generale de utilizare

Produs pentru uz profesional.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție eticheta.

La manipulare produsului se recomanda purtarea manusilor de protective.

Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu, urmați instrucțiunile.

La manipularea produsului, utilizati echipamantul de protectie adecvat, conform mentiunilor din fisa de securitate.

A se utiliza diluat anterior în apă. A se utiliza în absența animalelor.

A nu se amesteca cu alte produse.

Pastrarea si transportul este permisa doar in ambalajul original.

Date tehnice

Stare de agregare la 20⁰C – solid

Miros – intepator

Densitate la 20⁰C – 1546,4 kg/m³

 

Ingrediente

Substanta active in 100gr – 53.5g pentapotasiu- bis(peroxymonosulfat), bis(sulfat)

CAS: 70693-62-8

EC: 274-778-7

 

Mod de ambalare

100gr, 2kg, 5kg, 25kg, 50kg, 1000kg

 

Conditii de pastrare

A se pastra la temperaturi cuprinse intre 5 si 30⁰C

Termen de valabilitate: 24 luni

Lot, data productiei, data expirarii: vezi pe ambalaj

 

Fraze de pericol si fraze precautie

CLP Regulation (EC) No 1272/2008:

Cuvant de avertizare: Pericol

Fraze de pericol

 

Acute Tox. 4: H302 – Nociv în caz de înghițire.

Aquatic Chronic 3: H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Ox. Sol. 3: H272 – Provoacă leziuni ale organelor<sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

Resp. Sens. 1: H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

Skin Corr. 1B: H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

Skin Sens. 1: H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii

Fraze de precautie

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.Fumatul interzis.

P220: A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile

P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul

P264: Spălați-vă bine după utilizare

P270: A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

P272: Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă

P273: Evitați dispersarea în mediu

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a fetei

P363: Spălați îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare

P405: A se depozita sub cheie

P501: Aruncați conținutul/recipientul in acord cu cerintele legislatiei in vigoare

 

Livrăm încredere și calitate europeană pe tot globul